Program DAVČNA BLAGAJNA MOBI je napisan za vse vrste zaslonov, tudi za 15,6 in 21,5" Android, Windows

Android računalnik 15,6 ja za polovico cenejši od Shuttle 15,6 Windows OS

  10,1"
  7,0"
  telefone od velikosti Samsung S2 navzgor (3,5")

 (osnovno)

- Program Blagajna Mobi ima implementirani dve blagajni, tako da lahko tablico registrirate kot nepremični in premični poslovni prostor 
- Vnos neomejeno število skupin
- Neomejeno število artiklov
- Hitre tipke in trije načini vnosov
- Vnašanje več računov hkrati, vsak prodajalec s svojo zapestnico ali kartico RFID-NFC

- Izdajanje računov v tujem imenu za tuj račun - lahko na istem računu za več različnih (vinotoč)


- Izpis na POS Bluetooth tiskalnik(brezžično),  izpis na USB POS tiskalnik
- Izpis artikla na računu POS tiskalnika (več vrstic)
- Dodajanje kupca na račun
- Program išče davčne zavezance po datotekah FURS po davčni št., matični št., imenu podjetja ..., in jih vnese v glavo računa 
- Dodajanje klavzul za DDV na dnu računa (ni davčni zavezanec, prodaja v EU, ... ).
- Izpis računov na A4 tiskalnik preko Oblaka (Google cloud) ali direktno na vaš domač tiskalnik. 
- Ob spremembi vas pri izhodu opozarja na izdelavo arhiva, ki se vedno izvede na tablico in na naš FTP strežnik, lahko pa tudi v Cloud Storage (Oblak)
- Spremembe artiklov in cen lahko izvajate na vašem stacionarnem računalniku ter preko spleta na tablico prenesete in ali osvežite vse podatke na enkrat .  

- Samodejno ovirjanje eventuelno neoverjenih računov konec delovnega dne    

  (opcija)
- Vodenje zalog kosovno - materialno (FIFO, PDR, ..)
- Vodenje zalog finančno
- Prevzemi, vnos, izpis na A4 tiskalnik
- TDR - trgovska knjiga

  (opcija)
- Vodenje nabave in izračunavanje RVC po strukturnih deležih